Vés al contingut (premeu Retorn)

Estudiantat de nou ingrés

Preinscripció

inscrip.jpgEl procés de preinscripció per al curs (2016-2017) serà únic i anirà a càrrec de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat, la qual gestionarà l’accés al màster de l’estudiantat diplomat o llicenciat, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics.

L'assignació de places es farà segons la nota d'accés, és a dir, la nota mitjana de l'expedient acadèmic, independentment de quan s'hagi tancat l'expedient dels estudis universitaris que donin accés a l'especialitat de màster que se sol·licita.

Informació de la Generalitat
Enllaç


La preinscripció es fa al portal https://accesnet.gencat.cat(obriu en una finestra nova) del 12 al 15 de setembre de 2016

 

Quan, on i com matricular-se

Dates de matrícula

 • Especialitat Tecnologia: el dijous 6 d'octubre. Hi hauran dos torns, un a les 11:30 i l'altre a les 12:30. 
  Ja està disponible el llistat dels convocats a cada torn.
   
 • Especialitat Formació professional (tecnologies industrials): el divendres 7 d'octubreHi hauran dos torns, un a les 11:30 i l'altre a les 12:30. 
  Ja està disponible el llistat dels convocats a cada torn.

 

La sessió de matrícula consisteix en:

 • Xerrada introductòria d'uns 45 minuts
 • Procés matrícula al PC uns 15 minuts 

  Lloc

  Sala d'Actes
  Facultat d'Informàtica de Barcelona - FIB
  Edifici B6 - planta 0
  Campus Nord UPC
  C.Jordi Girona Salgado 1-3

  Com arribar?

  Documents que cal adjuntar

  Cal aportar la documentació següent

  • Si tens la nacionalitat espanyola has de presentar l’original del DNI. Si ets estranger cal que presentis l’original i la fotocòpia del document d'identitat del teu país o del passaport i, si en tens, del NIE. 
  • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del certificat oficial de notes dels estudis universitaris amb el càlcul de la nota mitjana entre 0-10, segons el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, el qual estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial que té validesa en tot el territori nacional. En el cas de l'alumnat de sistemes educatius estrangers es recomana que presenteu el certificat amb el càlcul de la nota mitjana, d’acord amb la informació recollida a la pàgina del ministeri.
  • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol o resguard de pagament dels drets d’expedició del títol.
  • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del certificat del nivell B1 (o superior) d’una tercera llengua (anglès, francès, italià o alemany).
  • Els/les estudiants estrangers/es heu d’acreditar, com a mínim, el nivell B1 d’una de les dues llengües oficials de Catalunya (català o castellà), original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada). També heu de tenir en compte que en finalitzar el màster haureu d'assolir un nivell de suficiència B2, de castellà o de català.


  Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula. En el cas de demanar alguna beca, descompte o exempció cal aportar la documentació corresponent.

   

  Altres qüestions relatives a la matrícula

  Assegurança d'accidents

  L'assegurança escolar obligatòria ofereix cobertura a les estudiantes i als estudiants menors de 28 anys.
  Per tant, s'adverteix a l'estudiantat major de 28 anys de la necessitat de subscriure l'assegurança voluntària d'accidents que ofereix cobertura en cas d'accident tant en l'àmbit públic com en el privat i sense límit d'edat a totes les persones que la contractin, tal com s'informa a l'adreça http://www.upc.edu/sga/ca/matricula/assegurances-copia

  Preus de matriculació, reduccions i modalitats de pagament   

  Consultar apartat específic de Preus

  Ajuts a l'estudi

  Tota la informació la podeu consultar a l'adreça següent: http://mfp.masters.upc.edu/ca/matricula/beques-i-ajuts-a-l-estudi

  Serveis opcionals i aportacions voluntàries

  La Universitat Politècnica de Catalunya posa a disposició del seu estudiantat un ampli ventall de serveis als quals
  pot accedir pel simple fet de matricular-se.

  N’hi ha d’altres, però, l’accés als quals és optatiu i que fan necessària la inscripció i l’abonament d’una quota. En el
  moment de matricular-se, es poden assenyalar els serveis optatius que interessin i abonar la quota incorporant-la a
  l’import de la matrícula.

  Aquests serveis són els següents:

  • Campanya 0,7%, que consisteix a destinar l’equivalent al 0,7% de l’import de la matrícula a la cooperació en projectes de desenvolupament (aportació de 5 €).