Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació general del màster

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

El màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes té com a objectiu proporcionar la formació necessària per exercir la docència en l'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional específica. Amb una clara orientació professional, l'especialització pedagògica que aporta defineix un perfil que habilita per a l’exercici de la professió docent i proporciona al sistema educatiu professionals altament qualificats.

Especialitats

 • Formació Professional
 • Tecnologia
Mostra el text complet
Amaga el text complet

Presentació

Durada i inici
Un curs acadèmic. També es pot cursar el Màster a temps parcial (dos anys acadèmics), 60 crèdits ECTS. Inici: octubre
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense taxes acadèmiques i expedició del títol, 2.530 € (3.795 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes

Les assignatures s'imparteixen en català o espanyol, en funció del nivell de comprensió de l'estudiantat i dels objectius formatius del màster.

Lloc d'impartició

Les classes teòriques i pràctiques a la UPC es realitzen en horari de tarda. Les pràctiques es fan en horari de matí a centres de secundària.

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Accés

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Titulació/especialitat
Per accedir a les diferents especialitats del màster, cal estar en possessió d'una titulació concordant o idònia amb l'especialitat docent, d'acord amb les resolucions del Departament d'Educació per a l'accés a la borsa d'interins. Podeu consultar la relació de titulacions i especialitats docents a http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=100:1:1792989481294563, a l'apartat borsa d'interins.

També podeu consultar les correspondències entre les especialitats (ESO - Batxillerat - Formació Professional) i els estudis universitaris cursats.

Tercera llengua
D'acord amb la normativa, en el moment de fer la preinscripció, cal acreditar amb el certificat corresponent el nivell B1 d'una tercera llengua, segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

Informació addicional sobre l'admissió de determinades formacions en una tercera llengua per accedir a estudis universitaris amb requisit lingüístic previ.

L'estudiantat estranger ha d'acreditar el coneixement del català i del castellà (nivell B1) en el moment de fer la preinscripció i ha d'obtenir la suficiència de llengua (nivell B2) en finalitzar el màster. En cas de dubte sobre el nivell de català i castellà amb què s'arriba al màster, la Universitat pot realitzar una prova.

Per acreditar el nivell d'entrada esmentat, a més de les titulacions especificades al quadre Certificacions reconegudes de coneixements d'idiomes d'acord amb el MECR, es poden admetre també les certificacions següents:

 • Titulacions pròpies d'universitats estrangeres en la llengua d'impartició del grau o màster al qual es vol accedir.
 • Certificat d'assoliment de secundària d'una escola francesa, italiana, anglesa o alemanya.
 • Titulació d'una filologia de la mateixa llengua d'impartició del grau o màster al qual es vol accedir.
 • IELST o TOEFL.
 • Certificacions de nivells d'idiomes cursats en universitats o centres estrangers, amb l'especificació del nivell equivalent del MECR. Cal remarcar que, en tots els casos, no es tracta de certificacions reconegudes equivalents a un nivell concret del MECR. El que es reconeix és només una formació específica a l'efecte de poder entrar en uns determinats estudis impartits en una tercera llengua.
Places
60 (especialitat en tecnologia) + 30 (especialitat en formació professional)
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
La preinscripció es fa al portal https://accesnet.gencat.cat (open in new window) del 12 al 15 de setembre de 2017.
Matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Sortides professionals

Professió regulada
Habilita per a l’exercici de la professió docent en centres públics i privats d'educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional.
Sortides professionals

Aquest títol de màster acredita la formació pedagògica i didàctica que habilita per a l'exercici de la professió de docent en centres públics i privats d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional específica.

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació.

Competències específiques

 • Conèixer els continguts curriculars de l'especialitat.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge.
 • Cercar informació i aplicar-la.
 • Concretar el currículum i desenvolupar metodologies didàctiques.
 • Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge.
 • Adquirir estratègies per estimular l'esforç de l'alumnat.
 • Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula.
 • Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals, desenvolupar funcions de tutoria i participar en l'avaluació, recerca i innovació dels processos d'ensenyament-aprenentatge.
 • Conèixer la normativa i la història de la professió.
 • Informar i assessorar les famílies.

Versió per imprimir Obre PDFSol·licita informació
He llegit i accepto les condicions d'ús i privacitat *

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.